Formularz wysłany! Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się odezwiemy.

Od ujęcia aż do kranu – jak to działa

Obieg wody

Każdego dnia wodociągi warszawskie zaopatrują w zimną wodę mieszkańców stolicy i okolic. W ciągu doby dostarczamy około 300 milionów litrów warszawskiej kranówki, którą czerpiemy z dwóch niezależnych naturalnych źródeł:

  • spod dna Wisły
  • z Jeziora Zegrzyńskiego.

Następnie wodę przepompowujemy do jednej z trzech stacji uzdatniania. Tam przechodzi ona szereg skomplikowanych procesów, nad prawidłowym przebiegiem których czuwają zarówno nasze akredytowane laboratoria, jak i Sanepid. Dzięki temu warszawska kranówka, którą dostarczamy, jest czysta, smaczna i nadaje się do picia bezpośrednio z kranu. Jednak na tym nie kończy się rola naszego przedsiębiorstwa. Zużyta woda, czyli ścieki, siecią kanałów kierowana jest do oczyszczalni, skąd, dopiero po usunięciu zanieczyszczeń, może trafić z powrotem do Wisły, poniżej miejsca w którym czerpana jest dla wodociągów.

1
Źródła wody dla Warszawy
Od początku swojego istnienia Warszawa nierozerwalnie związana jest z Wisłą. Królowa Polskich Rzek od zawsze pozostaje głównym źródłem wody dla mieszkańców miasta, umożliwiając jego rozwój. Jezioro Zegrzyńskie to sztuczny zbiornik, który został utworzony w 1963 r. Do jeziora wpływają rzeki Narew oraz Bug. W 1986 roku uruchomiono Zakład Północny i od tego czasu Jezioro Zegrzyńskie jest drugim źródłem wody pitnej dla aglomeracji warszawskiej.
1
Wisła i Jezioro Zegrzyńskie
Wisła i Jezioro Zegrzyńskie
Czy wiesz, że...
Najwyższy w historii stan Wisły w Warszawie zanotowano w 1844 r. i wyniósł on wówczas 863 cm. Z kolei w roku 2015 poziom wody w rzece był wyjątkowo niski i wynosił zaledwie 41 cm.
2
Ujęcie wody
Wodę z Wisły ujmujemy przy pomocy perforowanych przewodów ze stali (drenów) ułożonych na głębokości ok. 7 m pod dnem rzeki.
Umożliwiają one tzw. infiltrację, w trakcie której woda przesącza się przez warstwę piaszczysto-żwirowego dna rzeki. W stolicy działa sześć ujęć brzegowych oraz ujęcie zasadnicze – studnia infiltracyjna „Gruba Kaśka”, największy w Europie obiekt stojący w nurcie rzeki.
Nad prawidłowym przebiegiem procesu infiltracji czuwają załogi naszych statków – spulchniaczy hydraulicznych „Chudy Wojtek II” i „Chudy Wojtek III”, dzięki którym piaszczyste dno rzeki jest prawidłowo oczyszczane i napowietrzane.
2
Gruba Kaśka i Chudy Wojtek
Gruba Kaśka i Chudy Wojtek
Czy wiesz, że...
Nazwę „Gruba Kaśka” wybrali warszawiacy, którzy zdecydowali, że nietypowy obiekt będzie nazywał się identycznie, jak zabytkowa studnia stojąca od końca XVIII wieku w al. Solidarności.
Z kolei niecodzienne imiona naszych statków upamiętniają ich twórcę – inż. Jerzego Wojtkowskiego, który wyróżniał się wyjątkowo szczupłą budową ciała.
3
Stacja uzdatniania wody
Woda, zanim trafi do mieszkańców, musi przejść skomplikowany proces uzdatniania, w trakcie którego usuwane są m.in. związki żelaza, manganu oraz zawiesina organiczna.
Przed wpompowaniem do miejskiej sieci wodociągowej jest ona zabezpieczana w procesie dezynfekcji niewielką dawką dwutlenku chloru.
3
Stacja uzdatniania
Stacja uzdatniania
Czy wiesz, że...
Najstarszą stacją uzdatniania wody w Warszawie jest Stacja Filtrów, oddana do użytku w 1886 r.
Do dziś, jako jedyne przedsiębiorstwo wodociągowe na świecie, wykorzystujemy w procesie uzdatniania filtry powolne, zaprojektowane w XIX wieku przez rodzinę znakomitych inżynierów sanitarnych – Lindleyów.
4
Sieć wodociągowa
Kranówka pozostaje pod nasza stałą kontrolą nie tylko na każdym etapie jej uzdatniania, ale także w sieci wodociągowej, z której regularnie pobieramy próbki do badań. Aby zachować jej wysoką jakość także w rurach, odpowiednio sterujemy pracą całego układu m.in. na bieżąco dostosowując ilość podawanej wody do aktualnego zapotrzebowania.
4
Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa
Czy wiesz, że...
Warszawska sieć wodociągowa jest najdłuższa w Polsce.
Układ rur, za które odpowiadamy, ma łączną długość ponad 4000 km
5
Odbiorca
Wodociągi warszawskie zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadają za jakość zimnej wody dostarczonej do głównego wodomierza.
Na pogorszenie jej smaku, zapachu czy barwy może mieć wpływ zły stan instalacji wewnętrznej w budynku, o którą musi zadbać właściciel lub administrator.
5
Odbiorca
Odbiorca
Czy wiesz, że...
W ciągu doby statystyczny warszawiak zużywa od 120 do 150 litrów wody. Na co zużywamy kranówkę? Ponad 40% pochłania mycie i codzienna higiena, na cele spożywcze przeznaczamy zaledwie 4%* dziennego zużycia.

*igwp.org.pl
Masz pytanie?

* pola wymagane