Formularz wysłany! Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się odezwiemy.

Od ujęcia aż do kranu – jak to działa

Jak uzdatniamy wodę w Warszawie?

Zanim woda trafi do mieszkańców musi przejść wieloetapowy proces uzdatniania, nad prawidłowym przebiegiem którego czuwają inżynierowie wraz z pracownikami obsługi technicznej, laboranci wyposażeni w nowoczesny sprzęt oraz zespół technologów. Niezależnie od ich pracy, jej parametry na bieżąco kontroluje także Sanepid. Dzięki temu, mamy pewność, że warszawska kranówka spełnia dokładnie te same wymagania jakościowe* co woda z kranu, którą piją mieszkańcy Londynu czy Paryża. Co więcej, jest ona bogata w składniki mineralne jak magnez czy wapń, a jej litr kosztuje zaledwie nieco ponad 1 grosz.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) oraz normami UE.

1
Ujęcie

Wodociągi warszawskie pobierają wodę z dwóch niezależnych źródeł: spod dna Wisły oraz bezpośrednio z Jeziora Zegrzyńskiego. Z powodu obecnych w wodzie surowej zanieczyszczeń m.in. materii organicznej oraz wysokiej zawartości związków żelaza i manganu, wymaga ona uzdatniania w naszych zakładach.

1
Ujęcie
Ujęcie
Czy wiesz, że...

Woda w Jeziorze Zegrzyńskim ma charakterystyczny brązowy kolor z powodu dużej zawartości związków organicznych, głównie humusowych, które są niesione przez Narew i Bug. Związki te są usuwane podczas procesu flotacji ciśnieniowej.

2
Napowietrzanie

Surowa woda ma podwyższony poziom związków żelaza oraz manganu. To one są przyczyną jej specyficznego zapachu i smaku.
Dzięki procesowi napowietrzania, czyli wprowadzeniu do wody odpowiedniej ilości tlenu, związki te przybierają formę tlenków, które są wytrącane w postaci osadu.

2
Napowietrzanie
Napowietrzanie
3
Sedymentacja

Większe zawiesiny znajdujące się w wodzie opadają (sedymentują) pod własnym ciężarem na dno zbiorników, skąd są następnie usuwane.

3
Sedymentacja
Sedymentacja
Czy wiesz, że...

W pierwotnym projekcie budowy Stacji Filtrów William Lindley nie przewidział zbiorników na wodę surową, czyli tzw. osadników. Zbiorniki ostatecznie dobudowano w latach 1892 – 1903. Do dziś przetrwały 4 z nich, na miejscu dwóch rozebranych w latach 70. XX w. wybudowano nowe obiekty.

4
Koagulacja i sedymentacja bądź flotacja

W kolejnym etapie uzdatniania usuwane są zanieczyszczenia, które występują w postaci rozpuszczonej. To właśnie one są odpowiedzialne za mętność i barwę wody. W naszych zakładach stosujemy dwie metody ich eliminowania:

a) proces koagulacji i sedymentacji – pojedyncze trudno opadające cząstki łączą się ze sobą tworząc osad, który pod wpływem ruchu pulsacyjnego w specjalnych zbiornikach (pulsatorach) zbija się w jeszcze większe „kłaczki”. Zawiesina opada na dno, a oczyszczona woda kierowana jest na filtry pospieszne. Ten proces stosowany jest w uzdatnianiu wody ujmowanej spod dna Wisły;

b) proces koagulacji i flotacji – wprowadzane do wody mikropęcherzyki oblepiają niczym baloniki zbite w "kłaczki" zanieczyszczenia i unoszą je na powierzchnię (czyli flotują), tworząc osad przypominający kożuch. Proces stosujemy w uzdatnianiu wody pobieranej z Jeziora Zegrzyńskiego.

4
Koagulacja i sedymentacja bądź flotacja
Koagulacja i sedymentacja bądź flotacja
5
Filtracja pospieszna

Woda po wstępnym oczyszczeniu (procesy 1-4) trafia do ogromnych zbiorników wypełnionych drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym i żwirem. W trakcie filtracji, odbywającej się z prędkością 5 m/h i trwającej około 30 minut, usuwamy zawiesiny oraz związki żelaza i manganu. Filtry pospieszne są regularnie płukane za pomocą sprężonego powietrza oraz wody.

5
Filtracja pospieszna
Filtracja pospieszna
Czy wiesz, że...

Filtry pospieszne w SUW „Filtry” zajmują powierzchnię 10 boisk do siatkówki. Każdy ze zbiorników ma powierzchnię około 111,5 metrów kw.

6
Ozonowanie pośrednie

Na tym etapie rozbijamy znajdujące się w wodzie cząstki materii organicznej na mniejsze, które łatwiej jest odfiltrować na węglu aktywnym. Wykorzystujemy do tego ozon, który wprowadzamy w postaci gazowej za pomocą dyfuzorów.

6
Ozonowanie pośrednie
Ozonowanie pośrednie
Czy wiesz, że...

W ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” gruntownie przebudowaliśmy oraz zmodernizowaliśmy układy technologiczne we wszystkich naszych zakładach uzdatniania wody. Dzięki temu codziennie dostarczamy mieszkańcom aglomeracji stołecznej blisko 300 milionów litrów smacznej i czystej wody.

7
Sorpcja na węglu aktywnym

Po procesie ozonowania woda jest kierowana do filtrów wypełnionych granulowanym węglem aktywnym cechującym się dużą porowatością. W trakcie filtracji trwającej około 24 minut, cząstki materii organicznej zostają uwięzione w mikroporach węgla. W ten sposób znacząco redukujemy zawartość zanieczyszczeń wpływających na barwę, smak i zapach wody. Złoże węglowe jest regularnie płukane z zastosowaniem wody i sprężonego powietrza

7
Sorpcja na węglu aktywnym
Sorpcja na węglu aktywnym
Czy wiesz, że...

Węgiel aktywny na co dzień stosowany jest w filtrach domowych, akwariach, medycynie i kosmetyce do przyrządzania m.in. maseczek oczyszczających.

8
Okresowe natlenianie

Natlenianie jest prowadzone tylko w okresie letnim, gdy z powodu wysokich temperatur poziom tlenu w wodzie jest zbyt niski. Odpowiednie jego stężenie jest niezbędne do procesów, które później zachodzą w filtrach powolnych. Tlen jest potrzebny do rozwoju pożytecznych mikroorganizmów tworzących warstwę biologiczną w wierzchniej części piasku i węgla aktywnego.

8
Okresowe natlenianie
Okresowe natlenianie
9
Filtracja powolna

Ostatnim etapem usuwania zanieczyszczeń jest filtracja powolna zachodząca w zabytkowych filtrach lindleyowskich. W ciągu jednej godziny przez warstwę węgla aktywnego, piasku, żwiru i kamieni przesącza się ok. 10 – 15 cm słupa wody. W górnych partiach złoża filtracyjnego powstaje tzw. warstwa biologiczna.

9
Filtracja powolna
Filtracja powolna
Czy wiesz, że...

Na terenie Stacji Filtrów działa 36 filtrów powolnych. Najstarsze z nich pracują od 1886 r. Są to jedyne nadal wykorzystywane w procesie uzdatniania wody filtry zaprojektowane przez rodzinę Lindleyów.

10
Dezynfekcja

Finalnym etapem uzdatniania jest dezynfekcja wody, czyli zabezpieczenie jej przed możliwością wtórnego skażenia w sieci wodociągowej. W tym celu dodajemy do warszawskiej kranówki niewielkie ilości środka do dezynfekcji. Dzięki temu pozostaje ona czysta i bezpieczna od momentu wpompowania jej do sieci do chwili, gdy dopłynie do Twojego domu.

10
Dezynfekcja
Dezynfekcja
Masz pytanie?

* pola wymagane